ကျွန်း

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Template:-my- ကျွန်း

  1. motu